Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Wat zijn wij?

Per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad. De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De zetel van de kerkfabriek wordt bepaald door de kerkraad. Zij is gewoonlijk gevestigd op het adres van de parochiepriester.

De Kerkraad

De kerkraad omvat zes leden, namelijk de parochiepriester of zijn vervanger, en vijf verkozen raadsleden.

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de maand april. Er worden ofwel drie leden, ofwel twee leden alternerend vervangen.

De kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst, en stelt de voorwaarden vast volgens welke daden van beheer en van beschikking kunnen worden gesteld.

Samenstelling

De leden van de kerkraad verkiezen uit de verkozen leden een voorzitter. Onder al de leden wordt een secretaris en een penningmeester verkozen. Een lid van de kerkraad kan geen twee (of meer) mandaten ter zelfder tijd uitoefenen.

Huidige kerkraad

Jürgen François, bischoppelijk vertegenwoordiger, Dirk ketelaere, voorzitter, Sabine Alluyn, secretaris, Josiane Vanglabeke, penningmeester, Zoé De Clercq, lid, Marcel Coppens, lid.

Waar zijn wij

De Machariuskerkt ligt op wandelafstand van de Dampoort aan de Sint-Machariusstraat te 9000 Gent. De kerk ligt aan de zuidzijde naast de historische site van de Sint-Baafsabdij. De Spaanse Gouverneurswoning ligt aan de noordzijde van de kerk.

In de Spaanse Gouverneurswoning en in de Sint-Baafsabdij zijn er zalen met receptiemogelijkheid.

In de onmiddellijke omgeving van de kerk is een openbare parking voor circa 75 voertuigen (Spaanskasteelplein).

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

Grotere kaart weergeven

© 2011 Mijn-eigen-website.nl