Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Parochiale werken

De parochiale inzet in de strijd tegen armoede en in de zorg voor de armen krijgt gestalte in de werking van De Sloep-Onze Thuis. Lees er alles over op de website van de koepelorganisatie KRAS vzw , waar De Sloep-Onze Thuis deel van uitmaakt.

Wie zijn wij?

De Sloep-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding.

Wie helpen wij?

Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp aan.

Hoe helpen wij?

Bij De Sloep-Onze Thuis kan men terecht:

• in het onthaal Onze Thuis voor onthaal en ontmoeting bij een kop koffie of frisdrank en een warme maaltijd tegen een kleine vergoeding. Het onthaal staat open voor iedereen.

• in de sociale dienst voor inwoners van de wijken Heirnis, Macharius, Sint-Anna en Sint-Pieters voor begeleiding, bemiddeling en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.

• in de winkel voor ondersteuningspakketten (voeding, hygiëne, onderhoud) die men zelf mag samenstellen. Enkel op doorverwijzing van de sociale dienst.

Waar zijn wij?

Sociale dienst: Zalmstraat 2, op maandag vanaf 13 u 30 tot 15 u 30; tel 09/225 01 45

Onthaal en warme maaltijden: Zalmstraat 2, maandag tot en met vrijdag vanaf 9 u 00 tot 16 u 00;

Voedselbedeling enkel op doorverwijzing door de sociale dienst: Kasteellaan 435, op 1ste en 3de donderdag vanaf 10 u 00 tot 12 u 00;

Meer info op:

webstek vzw KRAS: De Sloep - Onze Thuis

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

de sloep : onze thuis

© 2011 Mijn-eigen-website.nl