Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Gustave De Battice

Gustave De Battice (Gent, 19 mei 1839 - Grotenberge, 13 augustus 1889) werd priester gewijd in 1862 en werd meteen zowel leraar als surveillant in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. In 1866 werd hij directeur en in 1877 president van het Bisschoppelijk Seminarie Gent.

Datzelfde jaar werd Battice titulair bisschop van Pella en hulpbisschop van het Bisdom Gent met recht van opvolging van Hendrik-Frans Bracq. In 1885 nam hij reeds ontslag omwille van ernstige gezondheidsredenen, hij werd opgevolgd door de latere bisschop Hendrik-Karel Lambrecht. Voorheen was Battice tevens vicaris-generaal, aartsdiaken en deken van het Sint-Baafskapittel geweest.

Terug

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

© 2011 Mijn-eigen-website.nl