Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Mededeling 23.02.2015

Sint-Macharius feestelijke inwijding nieuwe elektriciteit.

Eindelijk was het zover. Gedurende de zeven maanden dat de werken duurden voelden we de solidariteit en het engagement van de gemeenschap sterker en sterker worden. Op 15 februari werd het donker door het licht verdreven.

Samen met heel wat genodigden konden we genieten van de liederen gezongen door het parochiaal koor Livinus uit Ledeberg.

Nadien werd er geklonken op dit mooie resultaat.

Bezinning

Licht is voor onze gemeenschap een grote inspiratiebron voor de toekomst.

Een wens op deze ‘licht’-dag:
Dat er LICHT mag zijn.

LICHT in onze ogen:
dat wij elkaar zouden zien
zo goed als nieuw.

LICHT in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

LICHT in onze gedachten:
Dat wij komen tot
Heldere en eerlijke besluiten.

LICHT in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten.

LICHT op deze plaats
om elkaar bij te lichten
elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens gezegd heeft:

Ik ben het licht van de wereld.

Dirk ketelaere, voorzitter van de kerkfabriek

Mededeling 23.01.2015

Pastoor Marcel De Meyer, de Parochieploeg, de Parochiegemeenschap en de Kerkraad nodigen iedereen uit op de feestelijke inzegening van de vernieuwde kerk op zo 15.02.2015 om 10 u 00.

Een dankmis zal om 10 u 00 gecelebreerd en opgeluisterd worden door het koor Livinus van Ledeberg.

Na de mis wordt een receptie aan de kerkgemeenschap aangeboden en is er gelegenheid om de vernieuwingen te bezichtigen.

Dank aan de werklui, de aannemers en de begeleiders die het project hielpen mogelijk maken.

Dirk ketelaere, voorzitter van de kerkfabriek

Mededeling 23.12.2014

De Kerkraad wenst alle bezoekers van deze webstek een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toe.

Op 14 februari 2015 wordt de vernieuwde kerk feestelijk geopend. Een dankmis zal om 10 u 00 gecelebreerd en opgeluisterd worden door het koor Livinus van Ledeberg.

Na de mis wordt een receptie aan de kerkgemeenschap aangeboden en is er gelegenheid om de vernieuwingen te bezichtigen.

Dank aan de werklui, de aannemers en de begeleiders die het project hielpen mogelijk maken. We vieren Kerstmis in een vernieuwde liturgische ruimte.

Mededeling 10.12.2014

Kerstmis is aantocht en blijkbaar willen de werklui het kerstlicht met ons aansteken.

De nieuwe lichtarmaturen zijn grotendeels geplaatst en de kerk baat werkelijk in nieuw licht, de rijkdom van de plafondbeschildering komt tot haar recht.

De nieuwe hygienische ruimtes zijn in opbouw en de eerste elementen kunnen straks geplaatst worden en de minder valide bezoekers kunnen binnenkort gebruik maken van een aangepaste toiletruimte.

Dank aan de werklui, de aannemers en de begeleiders die het project helpen mogelijk maken. We vieren Kerstmis in een vernieuwde liturgische ruimte.

Mededeling 14.10.2014

Voortgang van de werken

De werken schieten goed op. De laatste weken zien we het licht groeien in onze parochiekerk.

Niettegenstaande de werken elke werkweek een serieuze impact hebben op het interieur van het gebouw, kunnen we toch elke zondag samenkomen om eucharistie te vieren.

Dit is pas mogelijk door de de goede verstandhouding met de de aannemers en zijn werknemers en door het geduld en de verdraagzaamheid van onze parochianen.

Door het effect dat de nieuwe verlichting nu al heeft, durven we plannen maken voor een nieuwe opbouw van de liturgische ruimte.

Mededeling 29.08.2014

Elektriciteitswerken in de kerk (zichtbare start)

Na een aantal weken dat er in de kerkruimte zelf niets zichtbaar was, de voorbereidende werken verliepen immers op de zolderruimte, zijn vanaf 25 augustus de steigers goed zichtbaar geworden, de beelden werden bedekt met een folie en de vloer, ingang sacristie, werd uitgebroken.

Tijdens de wekelijkse werfvergaderingen worden de plannen besproken, werd een keuze gemaakt omtrent de verlichtingsapparatuur en werden andere praktische punten opgelost.

Week per week zal de aannemer proberen om een kruisbeuk, een deel van de middenbeuk, enz… af te werken.
Dit betekent dat we op zondag geconfronteerd worden met een eerder ‘kale’ kerk. Het is nu enkele maanden doorbijten om achteraf van het resultaat te kunnen genieten. Wij kijken nu al uit naar het resultaat.

De volgende weken zullen we met een aantal foto’s de evolutie schetsen van de werkzaamheden. Alles verloopt tot nu toe vlot en we zijn er van overtuigd dat onze parochiekerk één groot lichtbaken wordt.

Dirk ketelaere, voorzitter van de kerkfabriek

Mededeling 01.08.2014

Onlangs ontving de kerkfabriek van Macharius de definitieve ministeriële toezegging dat elektriciteitswerken in onze kerk mogen aangevat worden. De opvolging van de werken zal gebeuren onder toezicht van de diensten van Stad Gent.

De werkvergaderingen tussen de Kerkfabriek enerzijds, de begeleidende architect, Stad Gent en de uitvoerende aannemer anderzijds zullen wekelijks plaatsvinden.

De aanvang van de werken is voorzien op 30 juni 2014 en zullen beëindigd zijn voor 25 december 2014. Op de feestelijke hoogdag van Kerstmis, zal de Machariuskerk in alle glorie schitteren.

Niet alleen de verlichting van de kerk wordt aangepast, maar een aantal comfortwerken, zoals vernieuwd sanitair en een beperkte keukeninstallatie zullen de kerk verrijken.

In 2015 kunnen wij zonder blozen de beste koren ontvangen en kunnen de schitterendste tentoonstellingen bewonderd worden!

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

© 2011 Mijn-eigen-website.nl