Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Een gelukkig Nieuwjaar 2019.

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.Met spijt in het hart delen wij u mee dat:

Alle culturele activiteiten onder het beheer van de Kerkfabriek Macharius worden stopgezet per 01 april 2020.

Het Kerkbestuur van de Machariuskerk dankt alle culturele organisaties voor de prettige samenwerking.

Zondag 02 februari 2019, Maria Lichtmis.

4de zondag door het jaar. Opdracht van Jezus in de tempel of Maria Lichtmis.

De Joodse Wet des Heren schrijft voor dat elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan de Heer wordt opgedragen als het kind 30 dagen oud is. Hieruit mogen we afleiden dat Jezus het oudste en mannelijk kind van Maria en Jozef was.

Zoals het zo dikwijls gaat ontmoet je op een feestelijke gebeurtenis ander volk of kennissen die met dezelfde bedoeling ook naar de tempel gaan.

Het gezinnetje ontmoet Simeon, die zijn vrome oude dag slijt in de tempel. Hij verheugt zich dat hij Jezus mag zien, kan begroeten en in zijn armen mag nemen. Overvol van vreugde zegt hij de magische woorden: Heer, nu ik Uw heil heb aanschouwd, neem mij dan op in Uw heiligdom.

Dat een andere persoon ook haar heilwensen heeft uitgesproken is gewoonlijk minder gekend. Hanna, een profetes, spreekt op haar beurt heilwensen uit en voorziet in grote toekomstige daden.

Maria Lichtmis wordt 40 dagen te reken vanop Kerstmisdag gevierd (25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12 + 31 + 1.02, 2.02 = 40 dagen). Bij ons, wordt gewoonlijk voor de mis, een kaarsjesprocessie gehouden, vandaar lichtmis. De processie verzinnebeeldt de intrede in de tempel bij de Opdracht van Jezus.

De kerststal met zijn kerstboom wordt nu afgebroken en opgeruimd. In Rome blijft de grote kerststal tot Maria Lichtmis staan. Het is een indrukwekkend geheel. Ook in Polen blijft de kerstversiering tot Maria Lichtmis staan. Bij ons is de boom een korter leven beschoren en wordt gewoonlijk afgebroken op 06 januari, op Epifanie.Bach heeft voor elke zondag cantates geschreven.

Op deze zondag wordt misschien Mit Fried und Freud ich fahr dahin; (Koraalcantate); BWV 125, gecreëerd te Leipzig op 02 februari 1725, gespeeld.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl