Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Do 19 april 2018, 21 u 00 Canticum Canticorum met ChampdAction en Collegium Vocale Gent

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.

Christus is verrezen. Alleluja.

Tijdens de weken na Pasen wordt gelezen over de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen en volgelingen. Die ontmoetingen worden uitgebreid beschreven in Mattheus, Lucas, Johannes en 1 Korintiërs 15. Aan aan de beschrijving in Marcus wordt getwijfeld. Het boek eindigt nogal abrupt na het lege graf en werden de verschijningen en de hemelvaart in 7 regels toegevoegd.

De zondag na Pasen (08.04) heeft meerdere namen, naargelang het uitgangspunt. Beloken Pasen is er één van. Het adjectief beloken is afgeleid van het werkwoord beluiken, dat afsluiten betekend.

Maar deze zondag is ook gekend onder: Barmhartigheidszondag, een heiligendag die sedert 2002 als bijzondere herdenkingsdag ingevoegd werd.

In het Latijn wordt ook wel van Dominica in albis gesproken, de zondag in het wit. Hierbij wordt verwezen naar de witte doopkleren die door de (volwassen) dopelingen gedragen worden.

Soms wordt er ook gewag gemaakt van Quasi-Modo-zondag, in verwijzing naar het introitus dat op deze dag wordt gezongen, en dat begint met deze woorden.

Tenslotte wordt deze zondag ook Thomaszondag genoemd, omdat de Heilige Thomas volgens Johannes 20:21-29, op deze dag twijfelde aan de verrijzenis van Christus.machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl