Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Zaterdag 30 maart om 20:00 uur en zondag 31 maart 2019 om 16:00 uur: Tenebrae van Carlo Gesualdo , door El Grillo, kamerkoor.

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.Met spijt in het hart delen wij u mee dat:

Alle culturele activiteiten onder het beheer van de Kerkfabriek Macharius worden stopgezet per 01 april 2020.

Het Kerkbestuur van de Machariuskerk dankt alle culturele organisaties voor de prettige samenwerking.

17 maart 2019, tweede zondag van de veertigdagentijd

Deze zondag wordt ook wel Reminiscere genoemd, naar het eerste woord van de eerste zin van het Introïtus, die genomen is uit Psalm 25, 6: Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiæ tuæ, quæ a sæculo sunt. Bewaar, Heer, uw erbarmen, uw goedheid: in de eeuwigheid zijn zij gegrond.

De eeuwige gelofte aan Gods volk.

De wind heeft de carnavalsmutsen meegenomen, slechts de praalwagens reden gedeeltelijk uit.De Heer belooft aan Abraham een uitdeinend nageslacht en een land om in te leven (Genesis 15, 5-12.17-18).

Volg de goede voorbeelden op en je zult je verheven worden. Indien je je echter verlaagt tot het aardse, dan zul je nooit de hemel erven (Filippenzen 3, 17-4, 1).

Jezus gaat met enkele apostelen de berg Sinaï op en ontmoet de verheerlijkte Mozes en Elia. Enig gespreksonderwerp: hun uittocht.

Deze samenspraak is niet toevallig, zowel Mozes als Christus spreken over hun exodus, hun uittocht, de eerste uit de woestijn, de andere uit het leven (Lucas 9, 28b-36).

Dat Petrus de heerlijkheid die hij zag, wil vereeuwigen door het bouwen van drie tenten, moet gelezen worden als: laat ons deze heerlijkheid voor altijd vastleggen en bij ons houden.

Je bouwt immers een huis om in te wonen, dit wil zeggen: verlengd te verblijven. Hij nodigt Christus uit om blijvend in deze heerlijkheid te wonen en om deze heerlijkheid met de mens te delen.Bach heeft cantates geschreven.

Bach heeft voor elke zondag wel een cantate geschreven, maar de vastentijd is een stille tijd. Aan deze zondag wordt geen specifiek Bach-werk gekoppeld.

Wie samen met Bach het paasgebeuren wil vieren, kan op dinsdag 16 april in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk te Gent vanaf 19:30 uur een uitvoering van de Matthäus Passion bijwonen Kgov.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl