Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Za 02 juni 2018, 20 u 00 A Sailor's Tail door Kamerkoor Koriolis

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.

Op weg naar Pinksteren.

De vurige tongen die de apostelen en de volgelingen van Christus ontvingen op het hoogfeest van Pinksteren wordt uitgebreid behandeld in de Handelingen van de Apostelen (Hnd 2, 1-11) en onder andere in een brief aan de Corinthiërs (1 Kor 12,3-7,12-13). Elke evangelist laat zich met het Paasgebeuren en de Zending van de Apostelen in. Marcus en Lucas vertellen daarenboven over de Hemelvaart, respectievelijk in Hfdst. 16, 19 en in Hfdst. 24, 50-51.

Het Hoogfeest van Pinksteren is de climax, de apex van het Paasgebeuren. Bij Johannes wordt uitstorten van de Geest overigens beschreven als een onderdeel van de Paasdag. Johannes legt de klemtoon op de eenheid tussen de Verrijzenis en de Zending van de Geest. Terwijl in de Handelingen de Zending van de Geest meer als alleenstaand feit benadrukt wordt.

Toen de volgelingen van Christus samen waren, vervulde de Geest hen en gaf hen de gave van de talen.

Maar wat is de gave van de talen? Het wonder is niet dat de apostelen opeens meerdere talen konden spreken, maar dat de toehoorders hen verstonden ieder in zijn eigen taal. Alhoewel sommigen deze these tegenspreken en toch over veeltaligheid in de persoon van de apostelen spreken. De luisteraar met een open hart kon de liefdesgave van Christus begrijpen en kon Zijn liefdesboodschap verstaan.

Dit raakt aan de universaliteit van de Christelijke Leer, het Katholicisme. Het woord katholiek is afgeleid van het Griekse woord katholikos, dat universeel betekent.

Pinksteren is de overtuigende manifestatie van Pasen aan alle volken, omdat het vele talen verenigt in één nieuwe taal, de universele taal, die spreekt over "Gods grote daden" (Hand. 2, 11), die in de dood en verrijzenis van Jezus zijn getoond en geopenbaard.

Met Pinksteren laat de Geest zich verstaan aan elkeen die de liefdesboodschap wil verstaan (en uitdragen).

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl