Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Vr 03 mei 2019, 20 u 00 Le Lacrime delle Donne met Ensemble L'entretien des Muses

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.Met spijt in het hart delen wij u mee dat:

Alle culturele activiteiten onder het beheer van de Kerkfabriek Macharius worden stopgezet per 01 april 2020.

Het Kerkbestuur van de Machariuskerk dankt alle culturele organisaties voor de prettige samenwerking.

18.04.2019: Witte Donderdag: instelling van de eucharistie.

Op Witte Donderdag wordt de instelling van het eucharistisch hoogtepunt gevierd. Jezus ligt met zijn apostelen aan om Pesach te houden.

Met de voetwassing, een gebaar van nederigheid en genegenheid, wordt men eraan herinnerd, dat een goede gelovige, een dienende gelovige is.

Na de maaltijd trekt Jezus zich terug op de Olijfberg en voorziet zijn lijden en dood. Hij wordt gevangen genomen.

19.04.2019: Goede Vrijdag: de passie van Jezus neemt een aanvang.

Na zijn gevangenneming wordt Jezus voor het sanhedrin gebracht. Deze raad van oudsten en hogepriesters vinden drogredenen om Jezus voor Pilatus te brengen.

Na een kort intermezzo bij Herodes, wordt Jezus ter dood veroordeeld en Barabbas, een gekende moordenaar en volksopruier, vrijgelaten.

Na bespotting en geseling wordt Jezus aan het kruis genageld tussen 8 en 9 uur ´s morgens.

Hij sterft na een relatief korte tijd omstreeks het negende uur, hetzij 3 uur in de namiddag.

Jezus wordt van het kruis afgenomen, gewassen, in een doodskleed gewikkeld, en in het graf gelegd.

20.04.2019: Stille Zaterdag: het licht keert terug en de Paaskaars wordt ontstoken.

Jezus ligt in het graf dat Jozef van Arimatea voor zichzelf had laten uithouwen.

Het open tabernakel herinnert aan de fysieke afwezigheid van Christus. Het altaar is ontbloot: er valt niks meer te vieren.

Met de Paaswake wordt nieuw licht de kerk binnengebracht.

Aan een pot met vuur wordt de Paaskaars aangestoken. Er is nieuw licht: Jezus is verrezen, alleluja.

Ook het wijwater wordt vernieuwd en de voet van de paaskaars wordt er driemaal in gedompeld.

Het nieuw licht wordt gezegend en zal zijn gezegend licht uitspreiden over de gelovigen, die hun kaarsje aan het nieuwe licht ontsteken.

21.04.2019: Hoogfeest van Pasen: Christus is verrezen. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Christus is verrezen op de derde dag na zijn kruisiging.

Een feestelijke gebeurtenis want ook onze verrijzenis bij het laatste oordeel wordt in het vooruitzicht gesteld.

We gaan een nieuw geestelijk leven met goede vooruitzichten aan. We zullen opgenomen worden in de genade van de Heer.Bach heeft voor elke zondag of kerkelijke feestdag cantates geschreven.

Wie samen met Bach het paasgebeuren wil vieren, kan één van zijn Passionen beluisteren. Onder andere de Matthäus Passion.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl