Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Zo 21.10.2018, vanaf 08.00 uur tot 13.00 Orchestra Taar vzw

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.

Zondag 14 oktober 2018

Wie op een eiland geleefd heeft, zal het niet weten, maar op zondag 14 oktober 2018 worden nieuwe gemeenteraden gekozen.

De stembureaus zijn openen vanaf 8 tot 13 uur wanneer op papier wordt gestemd en vanaf 8 tot 15 uur wanneer digitaal wordt gestemd.

Je stemt geldig wanneer je binnen één lijst blijft. Dit wil zeggen ofwel op de lijststem, ofwel op een naamstem of meerdere naamstemmen, ofwel op de lijststem en op één of meerdere naamstemmen.

Het zogenaamde panacheren, dit wil zeggen: stemmen op kandidaten van verschillende lijsten, is verboden en maakt je keuze volstrekt nietig.

Wie op zijn stembiljet schrijft, tekens of merken aanbrengt, maakt zijn stembiljet volstrekt nietig.

We kiezen ook de provincieraadsleden. Dezelfde regels gelden.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl