Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Zo 21.10.2018, vanaf 08.00 uur tot 13.00 Orchestra Taar vzw

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.

Zondag 09 september 2018, 23ste zondag door het jaar.

Een lange aanloop wordt genomen om de Adventtijd te bereiken. Het is de periode in het kerkelijk jaar vanaf de Paastijd tot de Adventtijd, die begint op de zondag tussen 27.11 en 03.12.

Tijdens de eucharistieviering wordt stilgestaan bij de wederopstanding van de mensen (Jesaja 35, 4-7a): verlies je moed niet, want de wonderdaden van God zullen je belonen bij de wederopstanding en in het hiernamaals.

In de 2de lezing naar Jakobus 2, 1-5 worden de armen moed ingesproken, want zij worden uitverkoren door hun geloof. Opnieuw wordt een betere tijd beloofd.

Het evangelie ten slotte, Marcus 7, 31-37, verhaalt het wonder van de doofstomme, die door een eenvoudige handoplegging, (weer) kan spreken en horen.

De klemtoon ligt op 3 gebeurtenissen, namelijk, de doofstomme smeekt en toont zijn geloof, Christus komt tussen en legt de hand op en ondersteunt de handeling door het gebed.

Door een eenvoudige menselijke aanraking erkent en herkent Christus de waarde van de mens in de doofstomme, die in oudere tijden op de rand van de maatschappij leefde.

Het gebed gericht aan zijn hemelse Vader laat het wonder gebeuren. De doofstomme hoort en spreekt, en uit zijn geloof.

Geloven en hopen zijn menselijk. De vervulling van een wens is een onzekere gebeurtenis. Het wonder is de gave van God.Op 09 september 2013 wordt een schilderij van Van Gogh herontdekt en geauthentiseerd: Zonsondergang bij Montmajour.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl