Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Zo 25 november 2018, 15 u 00 Tous lez regretz met Vocaal Ensemble El Grillo, Gent

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.

Zondag 18 november 2018, 33ste zondag door het jaar

Het kerkelijk jaar loopt stilletjes aan op zijn einde.

We vierden ons koningshuis op 15 november.

De misteksten staan in het teken van verwachting: ooit komt een einde aan (geloofs)vervolgingen en zal men verrijzen in een betere wereld. Hoe ijdel kunnen verwachtingen zijn. Overal wordt nog getwist en vervolgt...

Ook in het Evangelie wordt een toekomstbeeld geschetst: Jeruzalem zal verwoest worden, maar ook weer opnieuw opgebouwd worden. Ook de mens zal herrijzen in een betere wereld.

Na de dood komt de wederopstanding, zoals na de verwoesting ook de heropbouw, (beter? schoner?) kan plaatsvinden.

Na de winter, komt de lente en straks zomert het weer.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl