Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Za 15 december 2018, 15 u 00 Oratorio de Noël van Camille Saint-Saëns door Schola Cantorum Gent

Welkom

Beste vrienden,

Hartelijk welkom op de webstek van de Kerkfabriek Sint-Macharius Gent.Met spijt in het hart delen wij u mee dat:

Alle culturele activiteiten onder het beheer van de Kerkfabriek Macharius worden stopgezet per 01 april 2020.

Het Kerkbestuur van de Machariuskerk dankt alle culturele organisaties voor de prettige samenwerking.
Zondag 16 december 2018, 3de zondag van de Advent. Gaudete!Gaudete! Verheug je op de komst van Jezus Christus, een mensenkind als Zoon van God.

De 3de kaars wordt aangestoken. De adventskrans straalt driehoekig. Met een driehoek wordt soms de drie-eenheid, Vader, Zoon, Geest, gesymboliseerd.

Op de 3de zondag van de Advent kijken we vooruit naar de komst van de Heer. Tijdens de 1ste lezing worden de bewoners van Jeruzalem uitgenodigd om zich te verblijden, want God heeft het strafvonnis gelicht.

De gelovigen worden opnieuw uitgenodigd om zich te verheugen en om hun wensen met een dankbaar gebed aan God kenbaar te maken.

Johannes de Doper vermaant het gelovige volk: Wees eerlijk en vraag niet meer dan wat je (wettelijk) toekomt. Deel je luxe en overschot met degenen die minder bedeeld zijn.

Hij zegt: Ik ben niet de Messias. Ik doop met water, maar Hij die komt, zal dopen met de Geest.

Bach heeft voor elke zondag cantates geschreven.

Op deze 3de Adventszondag wordt waarschijnlijk Ärgre dich, o Seele, nicht; BWV 186a;, gespeeld of gezongen. Johann Sebastian Bach creëerde deze cantata op 13 december 1716, 302 jaar geleden.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

machariusaffiche

Machariusaffiche
1012 - 2012

machariuskerk

Vernieuwde Kerk© 2011 Mijn-eigen-website.nl